Quản lý thời gian một cách khoa học

On 20/12/2016

Quản lý thời gian khoa học, giúp chúng ta có thể giải quyết công việc hiệu quả, không bị phân tán và lãng phí thời gian vào những hoạt động hoặc những công việc không đem lại hiệu quả. Ngoài ra nó hình thành cho chúng ta thói và tính kỷ luật.

Trung tâm Giáo dục và Phát triển