Lễ trao học bổng Teillon – Ludlow cho 44 bạn nữ sinh Đại học An Giang năm học 2015 – 2016

On 02/12/2015

Vào ngày 27/11/2015 tại Phòng họp 2, Khu Hiệu bộ Trường Đại học An Giang, Trung tâm Giáo dục và Phát triển kết hợp với trường Đại học An Giang tổ chức Lễ trao học bổng Teillon – Ludlow lần thứ nhất cho 44 em nữ sinh Đại học An Giang thuộc 2 khoa: Nông nghiệp và Công nghệ thông tin.

Chương trình học bổng Teillon – Ludlow được thực hiện thông qua sự hỗ trợ tận tâm của bà Meredith Teillow và ông Marc Ludlow bắt đầu từ năm 2015 tại Việt Nam. Quỹ Teillon – Ludlow tài trợ thông qua Quỹ Châu Á do Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với Đại học Cần Thơ và Đại học An Giang thực hiện với chi phí trung bình 13,000,000đ (Mười ba triệu đồng) cho mỗi nữ sinh một năm.

Học bổng này hỗ trợ các em trong suốt quá trình học đại học nếu các em duy trì được kết quả cuối mỗi kỳ với điểm GPA từ 2.0 trở lên. Nếu sinh viên nào không duy trì được kết quả học tập GPA từ 2.0 trong 2 kỳ liên tiếp thì sẽ bị cắt học bổng và thay thế bằng sinh viên khác. Nhà trường sẽ lựa chọn sinh viên thay thế và gửi hồ sơ của sinh viên đó về Trung tâm Giáo dục và Phát triển. Yêu cầu đối với bạn sinh viên thay thế là: học cùng khóa và chuyên ngành với bạn sinh viên bị loại; có hoàn cảnh khó khăn; thành tích học tập tốt.

Học bổng này nhằm thu hút các em nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục theo đuổi con đường học tập của mình nhờ sự hỗ trợ tài chính và theo suốt nữ sinh trong suốt thời gian học đại học với nhiều hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng mềm, ngoại ngữ và định hướng việc làm cho nữ sinh giúp các em được chuẩn bị sẵn sang, tự tin khi tốt nghiệp và tham gia vào thị trường lao động đầy cạnh tranh ở Việt Nam hiện này.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi lễ trao học bổng:

1. toan canh buổi lễ học bổng

Toàn cảnh buổi lễ học bổng

2. Bà Đinh Kiều Nhung, chánh văn phòng Quỹ Châu Á phát biểu

Bà Đinh Kiều Nhung, Chánh Văn phòng Quỹ Châu Á phát biểu

3. Ông Vũ Anh Minh phó giám đốc Trung tâm Giáo dục và Phát triển phát biểu

Ông Vũ Anh Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục và Phát triển phát biểu

4. đại diện trường Đại học An Giang và đại diện Quỹ Châu Á lên trao hoa và chứng nhận cho các em nhận học bổng

Đại diện trường Đại học An Giang và đại diện Quỹ Châu Á lên trao hoa và chứng nhận cho các em nhận học bổng

5. các em nhận học bổng chụp ảnh kỷ niệm với cán bộ

Các em nhận học bổng chụp ảnh kỷ niệm với cán bộ

6. Các em nữ sinh nhận học bổng chụp ảnh kỷ niệm với cán bộ

Các em nữ sinh nhận học bổng chụp ảnh kỷ niệm với cán bộ

7. Các em nữ sinh nhận học bổng chụp ảnh kỷ niệm với cán bộ

Các em nữ sinh nhận học bổng chụp ảnh kỷ niệm với cán bộ

8. Các em nữ sinh nhận học bổng chụp ảnh kỷ niệm với cán bộ

Các em nữ sinh nhận học bổng chụp ảnh kỷ niệm với cán bộ

9. Đại diện nữ sinh Đại học An Giang phát biểu cám ơn quỹ học bổng Teillon - Ludlow

Đại diện nữ sinh Đại học An Giang phát biểu cám ơn quỹ học bổng Teillon – Ludlow

10. Thầy Nguyễn Thanh Hải, phó hiệu trưởng trường Đại học An Giang phát biểu

Thầy Nguyễn Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng trường Đại học An Giang phát biểu

11. Đại diện trường Đại học An Giang trao hoa cho đại diện Quỹ Châu Á và Trung tâm Giáo dục và Phát triển

Đại diện trường Đại học An Giang trao hoa cho đại diện Quỹ Châu Á và Trung tâm Giáo dục và Phát triển

12. Các em nữ sinh chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ chương trình

Các em nữ sinh chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ chương trình

13. Các em nữ sinh được nhận học bổng Teillon - Ludlow chụp ảnh kỷ niệm

Các em nữ sinh được nhận học bổng Teillon – Ludlow chụp ảnh kỷ niệm