Hình ảnh nữ sinh Đại học An Giang (44 bạn) được nhận học bổng Teillon-Ludlow năm học 2015-2016

On 02/12/2015

Dưới đây là hình ảnh của 44 bạn nữ sinh Đại học An Giang được nhận học bổng Teillon-Ludlow năm học 2015-2016:

Bùi Thị Mộng Tuyền

Bạn Bùi Thị Mộng Tuyền, khoa Kỹ thuật – Công nghệ – Môi trường, Đại học An Giang

Bùi Thị Út

Bạn Bùi Thị Út, khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên, Đại học An Giang

Đặng Thị Kim Ngân

Bạn Đặng Thị Kim Ngân, khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên, Đại học An Giang

Đỗ Thị Thúy Vi

Bạn Đỗ Thị Thúy Vi, khoa Kỹ thuật – Công nghệ – Môi trường, Đại học An Giang

Huỳnh Bảo Ngọc

Bạn Huỳnh Bảo Ngọc, khoa Kỹ thuật – Công nghệ – Môi trường, Đại học An Giang

Huỳnh Ngọc Bảo Châu

Bạn Huỳnh Ngọc Bảo Châu, khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên, Đại học An Giang

Huỳnh Thị Nhân

Bạn Huỳnh Thị Nhân, khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên, Đại học An Giang

Huỳnh Xuân Mai

Bạn Huỳnh Xuân Mai, khoa Kỹ thuật – Công nghệ – Môi trường, Đại học An Giang

Lâm Thị Tuyết Sương

Bạn Lâm Thị Tuyết Sương, khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên, Đại học An Giang

Lê Hồng Thảo Nguyên

Bạn Lê Hồng Thảo Nguyên, khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên, Đại học An Giang

Lê huyền Trân

Bạn Lê Huyền Trân, khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên, Đại học An Giang

Lê Thị Á Tiên

Bạn Lê Thị Á Tiên, khoa Kỹ thuật – Công nghệ – Môi trường, Đại học An Giang

Lê Thị Mỹ Hạnh

Bạn Lê Thị Mỹ Hạnh, khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên, Đại học An Giang

Lương Thị Ngọc Hiền

Bạn Lương Thị Ngọc Hiền, khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên, Đại học An Giang

Lý Thị Phương Trang

Bạn Lý Thị Phương Trang, khoa Kỹ thuật – Công nghệ – Môi trường, Đại học An Giang

Neàng Kim Ly

Bạn Neàng Kim Ly, khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên, Đại học An Giang

Ngô Thị Mỹ Ngọc

Bạn Ngô Thị Mỹ Ngọc, khoa Kỹ thuật – Công nghệ – Môi trường, Đại học An Giang

Ngô Yến Vân

Bạn Ngô Yến Vân, khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên, Đại học An Giang

Nguyễn Bích Huyền

Bạn Nguyễn Bích Huyền, khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên, Đại học An Giang

Nguyễn Ngọc Như

Bạn Nguyễn Ngọc Như, khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên, Đại học An Giang

Nguyễn Thị Huyền Trân

Bạn Nguyễn Thị Huyền Trân, khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên, Đại học An Giang

Nguyễn Thị Huỳnh Giao

Bạn Nguyễn Thị Huỳnh Giao, khoa Kỹ thuật – Công nghệ – Môi trường, Đại học An Giang

Nguyễn Thị Kiều

Bạn Nguyễn Thị Kiều, khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên, Đại học An Giang

Nguyễn Thị Kim Hường

Bạn Nguyễn Thị Kim Hường, khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên, Đại học An Giang

Nguyễn Thị Minh Thư

Bạn Nguyễn Thị Minh Thư, khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên, Đại học An Giang

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Bạn Nguyễn Thị Ngọc Ánh, khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên, Đại học An Giang

Nguyễn Thị Ngọc Hân (DH16TH)

Bạn Nguyễn Thị Ngọc Hân, khoa Kỹ thuật – Công nghệ – Môi trường, Đại học An Giang

Nguyễn Thị Ngọc Hân

Bạn Nguyễn Thị Ngọc Hân, khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên, Đại học An Giang

Nguyễn Thị Thùy Trang

Bạn Nguyễn Thị Thùy Trang, khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên, Đại học An Giang

Nguyễn Thị Yến Nhi

Bạn Nguyễn Thị Yến Nhi, khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên, Đại học An Giang

Phạm Thị Trúc Thanh

Bạn Phạm Thị Trúc Thanh, khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên, Đại học An Giang

Phan Thị Hồng Tươi

Bạn Phan Thị Hồng Tươi, khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên, Đại học An Giang

Phan Thị Phi Yến

Bạn Phan Thị Phi Yến, khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên, Đại học An Giang

Trần Nguyễn Thị Trúc Hương

Bạn Trần Nguyễn Thị Trúc Hương, khoa Kỹ thuật – Công nghệ – Môi trường, Đại học An Giang

Trần Thị Bảo Huyền

Bạn Trần Thị Bảo Huyền, khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên, Đại học An Giang

Trần Thị Thủy Ngân

Bạn Trần Thị Thủy Ngân, khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên, Đại học An Giang

Trần Thị Thúy Vi

Bạn Trần Thị Thúy Vi, khoa Kỹ thuật – Công nghệ – Môi trường, Đại học An Giang

Trịnh Thị Phương Trúc

Bạn Trịnh Thị Phương Trúc, khoa Kỹ thuật – Công nghệ – Môi trường, Đại học An Giang

Trương Thị Kim Yến

Bạn Trương Thị Kim Yến, khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên, Đại học An Giang

Trương Thị Mỹ Nhung

Bạn Trương Thị Mỹ Nhung, khoa Kỹ thuật – Công nghệ – Môi trường, Đại học An Giang

Võ Ngọc Bích Thủy

Bạn Võ Ngọc Bích Thủy, khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên, Đại học An Giang

Võ Thị Cẩm Phí

Bạn Võ Thị Cẩm Phí, khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên, Đại học An Giang

Võ Thị Diễm

Bạn Võ Thị Diễm, khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên, Đại học An Giang

Võ Thị Hồng Ngọc

Bạn Võ Thị Hồng Ngọc, khoa Kỹ thuật – Công nghệ – Môi trường, Đại học An Giang