Hình ảnh 36 bạn nữ sinh Đại học Cần Thơ được nhận học bổng Teillon – Ludlow năm học 2015 – 2016

On 02/12/2015

Dưới đây là hình ảnh của 36 bạn nữ sinh Đại học Cần Thơ được nhận học bổng Teillon – Ludlow năm học 2015 – 2016:

dangngoclanhoa Bạn Đặng Ngọc Lan Hoa, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Đại học Cần Thơ Dinhthidiemlinh Bạn Đinh Thị Diễm Linh, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ dophuonghong Bạn Đỗ Phượng Hồng, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ duongthicamtruc Bạn Dương Thị Cẩm Trúc, Khoa Phát triển Nông thôn, Đại học Cần Thơ duongthithuyhang Bạn Dương Thị Thúy Hằng, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ huynhngocai Bạn Huỳnh Ngọc Ái, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Đại học Cần Thơ huynhphuongthao Bạn Huỳnh Phương Thảo, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ huynhthimyduyen Bạn Huỳnh Thị Mỹ Duyên, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Đại học Cần Thơ huynhthiyennhi Bạn Huỳnh Thị Yến Nhi, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ huynhthiyenquyen Bạn Huỳnh Thị Yến Quyên, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ khuuthingochan Bạn Khưu Thị Ngọc Hân, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Đại học Cần Thơ lephuongthao Bạn Lê Phương Thảo, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ lethihongdao Bạn Lê Thị Hồng Đào, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Đại học Cần Thơ lethingoctham Bạn Lê Thị Ngọc Thắm, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ lethithuylinh Bạn Lê Thị Thùy Linh, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Đại học Cần Thơ mathimai Bạn Mã Thị Mải, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ nguyenkieuphuong Bạn Nguyễn Kiều Phương, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ nguyenthibetho Bạn Nguyễn Thị Bé Thơ, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ nguyenthibichvan Bạn Nguyễn Thị Bích Vân, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Đại học Cần Thơ nguyenthicamtien Bạn Nguyễn Thị Cẩm Tiên, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ nguyenthihoaihen Bạn Nguyễn Thị Hoài Hên, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Đại học Cần Thơ nguyenthihongdao Bạn Nguyễn Thị Hồng Đào, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Đại học Cần Thơ nguyenthihuynhngoc Bạn Nguyễn Thị Huỳnh Ngọc, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Đại học Cần Thơ nguyenthinguyen Bạn Nguyễn Thị Nguyên, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ nguyenthinhuhao Bạn Nguyễn Thị Như Hảo, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Đại học Cần Thơ nguyenthithanhhong Bạn Nguyễn Thị Thanh Hồng, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Đại học Cần Thơ nguyenthiyennhi Bạn Nguyễn Thị Yến Nhi, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ phamhuynhnhu Bạn Phạm Huỳnh Như, Khoa Phát triển Nông thôn, Đại học Cần Thơ phanthithanhthu Bạn Phạm Thị Thanh Thư, Khoa Phát triển Nông thôn, Đại học Cần Thơ thiphuongngan Bạn Thị Phương Ngân, Khoa Phát triển Nông thôn, Đại học Cần Thơ tranhongtham Bạn Trần Hồng Thắm, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ trankimquyen Bạn Trần Kim Quyên, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Đại học Cần Thơ tranthicamchau Bạn Trần Thị Cẩm Châu, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ volammylenh Bạn Võ Lâm Mỹ Lềnh, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Đại học Cần Thơ vongochan Bạn Võ Ngọc Hân, Khoa Phát triển Nông thôn, Đại học Cần Thơ vothimyxuyen Bạn Võ Thị Mỹ Xuyên, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Đại học Cần Thơ