Chương trình tập huấn kĩ năng cho nữ sinh Teillon – Ludlow Đại học An Giang năm học 2015 – 2016

On 02/12/2015

Vào ngày 27/11/2015, Quỹ Châu Á và Trung tâm Giáo dục và Phát triển tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng cho 44 bạn nữ sinh Đại học An Giang của chương trình học bổng Teillon – Ludlow.

Buổi giao lưu được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho các em nữ sinh trong chương trình được quen biết nhau; hướng dẫn sử dụng file quản lý cá nhân qua hệ thống Gmail cho các bạn nữ sinh và bầu ra các bạn trưởng nhóm

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu của buổi tập huấn:

1. Ông Vũ Anh Minh, phó giám đốc Trung tâm Giáo dục và Phát triển tập huấn các em nữ sinh kỹ năng quản lý file cá nhân

Ông Vũ Anh Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục và Phát triển tập huấn các em nữ sinh kỹ năng quản lý file cá nhân

2. Ra mắt ban cán sự chủ nhiệm CLB

Ra mắt ban cán sự chủ nhiệm CLB

3. Các em nữ sinh thực hành trong phòng máy

Các em nữ sinh thực hành trong phòng máy