Chương trình hộp cơm yêu thương tặng người già và trẻ em lang thang

On 14/02/2019

Nhân dịp gần tết Nguyên đán, nhóm nữ sinh trường Đại học An Giang được nhận học bổng Quỹ Châu Á do ông bà Teillon – Ludlow tài trợ đã tổ chức chương trình tình nguyện xuân yêu thương, cung cấp bữa ăn miễn phí cho người già neo đơn và trẻ em lang thang với mục đích mang tết tới mọi người.

1

5

Xem thêm hình ảnh tại link: https://cededuvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thuonght_ced_edu_vn/EvKuQrutrZ5NoHD0A4uBVWQB4hsrHMrWbo65GE1uFLCwOQ?e=ditO55